Aria d.o.o.

Kontakt

WordPress Google Maps Plugin

Aria d.o.o

Zelengaj 20
10000 ZAGREB


tel: +385 47 601 106
info@aria.com.hr


Direktor

Marin Bačić, dipl.oec.

marin.bacic@aria.com.hrDruštvo je upisano u trgovački registar u Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem 167061

Računi društva se vode kod slijedećih banaka

Erste banka ž.r. 2402006-1100545192

Zagrebačka banka ž.r. 2360000-1101333719

Privredna banka Zagreb ž.r. 2340009-1110359269

Raiffeisen banka ž.r. 2484008-1101235156

Iznos temeljnog kapitala je 3.000.000,00kn uplaćen u cijelosti.

Direktor Marin Bačić, zastupa društvo pojedinačno i samostalno