Kontakt

Aria d.o.o.
Zelengaj 20
10000 ZAGREB

Direktor: dipl. oecc Marin Bačić

+385 47 601 106
+385 47 804 019

 • Društvo je upisano u trgovački registar u Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem 167061
 • Računi društva se vode kod slijedećih banaka
  Zagrebačka banka Zagreb ž.r. 2360000-1101333719
  Privredna banka Zagreb ž.r. 2340009-1110359269
  Raiffeisen banke ž.r. 2484008-1101235156
  Erste banka Rijeka ž.r. 2402006-1100545192
 • Iznos temeljnog kapitala je 3.000.000,00kn uplaćen u cijelosti.
 • Direktor Marin Bačić, zastupa društvo pojedinačno i samostalno